Piekarnia-Cukiernia Konkol | Klauzula informacyjna RODO
18532
page-template-default,page,page-id-18532,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,columns-3,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE–dalej (RODO)-informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest spółka AL Piekarnia-Cukiernia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, którą reprezentuje Prezes Zarządu, z siedzibą w Kłaninie ul. Piekarnicza 1, 84-107 Kłanino , Szczepanki 3 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000488665, NIP 5871699342, Regon 221727120.
 2. Nasz adres:

AL Piekarnia-Cukiernia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

84-107 Kłanino ul. Piekarnicza 1

 1. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych

e-mail: iodo@konkol.pl

tel. 58 6749148

lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2)

 1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO w celach zawarcia i wykonania umowy.
 2. Dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy i jej rozliczeń (ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń), zgodnie z wymogami prawa.
 3. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać
 1. uprawnione organy publiczne
 2. spółki powiązane na podstawie wewnętrznych umów.
 3. podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego, podatkowego, rachunkowego,
 4. podmioty świadczące usługi bankowe i ubezpieczeniowe,
 5. podmioty nabywające nieściągalne wierzytelności,
 6. podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających dane osobowe.
 1. Informujemy o przysługującym prawie do:
 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych,
 3. przenoszenia danych
 4. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. informujemy o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem zawarcia umowy na zamówione dostawy.