Piekarnia-Cukiernia Konkol | Rekrutacja lato 2021
18169
page-template-default,page,page-id-18169,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,columns-3,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Rekrutacja

1. Pobrać i uzupełnić dokumenty ze strony:

2. Dostarczyć do biura do działu kadr:

Wypełnione dokumenty z pkt. 1

 CV

 Kserokopię legitymacji szkolnej lub studenckiej w przypadku bycia uczniem lub studentem

 Kserokopię zaświadczeń lekarskich np. dotyczących stopnia niepełnosprawności itp.

3. Odebrać z działu kadr skierowanie na badania lekarskie.

4. Potwierdzone orzeczenie lekarskie i orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych należy dostarczyć do biura do działu kadr.

5. Przed przystąpieniem do pracy nowozatrudniony pracownik musi przejść szkolenie BHP.