Piekarnia-Cukiernia Konkol | Polityka prywatności
18430
page-template-default,page,page-id-18430,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,columns-3,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Polityka prywatności

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 – tj. z późn. zm.) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 tj. z późn. zm.) udostępniono poniżej Politykę Prywatności i Plików Cookies (obowiązuje od 25.05.2018).

Informacje ogólne

 1. Właścicielem serwisu internetowego konkol.pl oraz (zwanego dalej „Sklepem”) jest AL Piekarnia-Cukiernia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Kłaninie przy ul. Piekarniczej 1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Gdyni, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000488665, posiadająca numery NIP 5871699342 oraz REGON 221727120.
 2. Klientem nazywa się osobę lub firmę/instytucję, która wypełniła formularz dostępny na stronie konkol.pl. Zamówień w Sklepie mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 3. Użytkownik to w zależności od kontekstu Klient lub osoba odwiedzająca stronę Sklepu.

Postanowienia

 1. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza kontaktowego, formularza zamówienia, formularza oceny produktu lub poda w korespondencji ze Sklepem są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 – tj. z późn. zm).
 2. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie konkol.pl jest Sklep. W spółce wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem email: iodo@konkol.pl
 3. Dane osobowe podane w trakcie rejestracji zgłoszenia przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz w ramach ewidencji sprzedaży. Każdy Klient ma prawo do wglądu, uzupełniania oraz poprawiania swoich danych osobowych. Może się także zwrócić z prośbą o skreślenie go z listy klientów (prawo do bycia zapomnianym).
 4. Sklep zbiera i przetwarza następujące dane osobowe pochodzące z formularzy: 1) nazwisko i imię, 2) adres poczty elektronicznej, 3) numer telefonu oraz dane pochodzące z plików cookies.
 5. W celu realizacji umowy Sklep może udostępniać zebrane dane Klienta do operatorów systemów płatności.
 6. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies oraz tzw. logach. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.
 7. Sklep przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w następujących celach:
  • niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Sklep może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli Użytkownik udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać,
  • na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.
 8. Sklep jest administratorem powierzonych danych osobowych i dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem płatności elektronicznych, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.
 9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
  • Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
  • W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  Internet Explorer
  Chrome
  Safari
  Firefox
  Opera
  Android
  Safari (iOS)
  Windows Phone
  Blackberry
 10. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  •    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  •    utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 11. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: iodo@konkol.pl